Regulamin

Galeria plakatów i wydruków cyfrowych działa online pod adresem superplakat.pl. Właścicielem i administratorem galerii jest:

Malena Magdalena Walulik

z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kilińskiego 22A, 05-075 Warszawa – Wesoła

działająca na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 527-151-06-32, nr Regon 011145483.

Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

Kontakt ze sklepem

Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod nr 697063361, mailem na adres walulikATgmail.com

Ceny

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Ceny podane w sklepie są wiążące tylko w chwili składania zamówienia i mogą ulegać zmianom. Nie dotyczy to zamówień w trakcie realizacji. Na życzenie klienta wystawiamy rachunek. Nie wystawiamy faktur VAT.

Sposób płatności

Płatności można dokonać w systemie bezpiecznych płatności online PayU lub PayPal – po wybraniu opcji płatności klient zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji – lub przelewem bankowym na numer konta bankowego: PKO Bank Polski, konto Inteligo nr 50 1020 5558 1111 1224 2160 0204.

Realizacja zamówienia

Po wrzuceniu produktu do koszyka, wypełnieniu formularza zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zatwierdzeniu ceny produktu i dokonaniu zapłaty zamówienie kierowane jest do realizacji.

Zamówienia online można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. W ciągu kilkunastu minut od dokonania wpłaty klient otrzymuje link do zakupionego pliku elektronicznego. W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy czas realizacji liczy się od dnia wpływu przelewu na konto bankowe galerii. Podawany czas realizacji zamówienia jest terminem orientacyjnym i może podlegać wahaniom.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia podawane są pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym do klienta na podany adres e-mail.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych osobowych i adresu dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki pod nieprawidłowy adres na skutek podania przez klienta błędnych danych.

Zwrot towaru

1) Plakaty drukowane, wysyłane kurierem

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony z otrzymanego produktu prosimy, abyś napisał do nas na adres: walulik@gmail.com

W przypadku chęci wymiany lub zwrotu zakupionego produktu prosimy o odesłanie odpowiednio zabezpieczonego towaru na podany wyżej adres. Postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom i zgodnie z nimi prześlemy Ci nowy, poprawiony produkt lub zwrócimy pieniądze. Odesłanie zniszczonego lub nieodpowiednio zabezpieczonego towaru wiąże się z odstąpieniem od wcześniej ustalonych warunków.

2) Plakaty w formie cyfrowej, dostarczane w postaci plików na adres mailowy klienta

Jeżeli jesteś niezadowolony, to również prosimy o kontakt mailowy. Postaramy się uwzględnić Twoje sugestie, wprowadzić poprawki lub wymienić plik na inny, który spełni Twoje oczekiwania. Cytowaną poniżej ustawę o braku możliwości zwrotu towarów cyfrowych będziemy zawsze interpretować na Twoją korzyść.

Bowiem w przypadku plakatów cyfrowych brak jest możliwości zwrotu towaru zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet w przypadku zakupu towarów cyfrowych, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(…)
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dokonując zamówienia kupujący oświadcza, iż:
– zapoznał się z opisem produktu, Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
– wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych;
– zgadza się na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu.

Reklamacje

Reklamacje należy składać elektronicznie na adres waluli@gmail.com lub telefonicznie pod nr 228464339.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail nabywcy, datę sprzedaży, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania nabywcy i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient otrzyma pełnowartościowy produkt lub jeżeli nie będzie to możliwe – zwrot pieniędzy.

Prawa autorskie

Nasze plakaty i projekty chronione są prawami autorskimi. Zakup możliwy jest wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Wzorów nie można używać do celów komercyjnych, chyba że otrzyma się uprzednią pisemną zgodę właściciela sklepu. Zakup grafiki nie przenosi praw autorskich na kupującego. Zakupiony plakat można drukować na własne prywatne potrzeby wielokrotnie.

Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie zamówień sklepu superplakat.pl. Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem firm niezbędnych do realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie galerii i ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

Sklep SuperPlakat.pl zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez użytkowników, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w sklepie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.